Vi tilbyr fagdag i Musikkbasert miljøbehandling for sykepleiestudenter

Av Marthe Haugdal | 19. januar 2023

Vi tilbyr fagdag i Musikkbasert miljøbehandling (MMB) for bachelorutdanning i sykepleie ved høgskoler og universiteter over hele landet.

-Her er det bare å ta kontakt for å avtale fagdag. Vi får tilbakemeldinger på at studentene har god nytte av denne fagdagen og at de sitter igjen med nye perspektiver på miljøbehandling. Det er ingen kostnader for skolene knyttet til dette, sier prosjektkoordinator Marthe Indal.

Fagdagen består av 4 timer undervisning og vil gi studentene en innføring i miljøbehandling med enkle musikkbaserte miljøtiltak for målgruppene eldre, personer med demensdiagnose og nedsatt kognitiv funksjon.

Se hele tilbudet om fagdag i Musikkbasert miljøbehandling

Vil du høre mer? Send oss en e-post!

Hva er MMB?

Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringsprogram for studenter, ansatte og ledere i helse og omsorg, som ønsker å få kompetanse om musikktiltak (musikk, sang, rytmisk trening og bevegelse) tilpasset den enkelte bruker/pasients behov innenfor kliniske rammer.

Les mer om Musikkbasert miljøbehandling

Innføring i musikkbaserte miljøtiltak

Fagdagen inngår som del av det nasjonale Opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling og er utviklet av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. MMB gis som kurs til ansatte i helse- og omsorgssektoren (ABC-kurs i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse, samlingsbaserte kurs og videreutdanningskurs). Programmet er finansiert av Helsedirektoratet og forankret i Kompetanseløft 2025. MMB er 1 av 25 tiltak i eldremeldingen «Leve hele livet»: Meld. St. 15 (2017-2018), som implementeres i kommunene til og med 31.12.2023.

Fagdagen består av 4 timer undervisning og vil gi studentene en innføring i miljøbehandling med enkle musikkbaserte miljøtiltak for målgruppene eldre, personer med demensdiagnose og nedsatt kognitiv funksjon. Andre målgrupper for fagdagen vil være yrkesgrupper som jobber nært brukere og pasienter innenfor rusforebygging og psykisk helsearbeid mv.

-Vi har gjennomført fagdager ved bachelor sykepleie ved flere læresteder siden 2016 med gode tilbakemeldinger fra ansatte og studenter. Erfaringsmessig ser vi at fagdagen med MMB skaper engasjement og interesse for temaet, og gir studentene nye verktøy i sin yrkesutøvelse. Veiledere i praksisstudier og ansatte er også hjertelig velkommen til å delta på fagdagen, sier Indal.

Relaterte artikler