Starter kor i hjemmetjenesten

Av Marthe Haugdal | 24. januar 2023

Charlotte Stav samler mottakere av hjemmetjenester til korøvelse.

Miljøterapeut Charlotte Stav er i full gang med å danne et kor for personer tilknyttet Hølonda helse- og omsorgssenter i Melhus kommune. Til forskjell fra NRKs demenskor, skal Charlotte danne kor med utgangspunkt i de enkle og systematiske verktøyene i musikkbasert miljøbehandling (MMB). Hun er spent på hvordan prosjektet vil oppleves for kormedlemmene og deres pårørende.

–Målet er å skape innhold og mening i hverdagen, dempe uro og utfartstrang og bygge et felles miljø i et nytt bofellesskap der beboerne finner glede i hverandre. Vi åpner også koret for andre mottakere av hjemmetjenester, som vi antar vil ha godt utbytte av å delta. I tillegg ønsker vi å styrke relasjoner til pårørende, sier Charlotte.

Hun er både miljøterapeut i hjemmetjenesten Melhus kommune og fagansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg der hun underviser i MMB, opplæringsprogrammet for integrert bruk av miljøbehandling med bruk av musikk, sang og bevegelse.

Skal kartlegge musikksmak
Koret vil inkludere personer som mottar hjemmetjenester, på tre ulike nivå; Beboere i bofelleskap, omsorgsboliger og hjemmeboende. I første omgang vil det være ukentlige øvinger fram mot en sommeravslutning. Dette kan være en konsert om koret er klar for det, eller en allsangkveld der også de pårørende er med og synger.

–Et slikt tiltak krever trygge rammer og tilrettelegging for å gi gode resultater, og det vil ikke passe for alle. Jeg er heldig som har med meg både ledelse og kompetente kollegaer inn i prosjektet. At kompetansesenteret ønsker å følge prosessen er både tryggende og en kjemperessurs, sier Charlotte Stav.

De systematiske metodene vil være en kartlegging av humør, døgnrytme og musikksmak i forkant, og en dokumentering av effekten av å delta i koret. Metodene skal være så enkle, og ressursbruken tilpasses at koret kan drives som en del av hjemmetjenesten, og dermed være et bærekraftig og varig tilbud for brukerne.

Skal synge kjente sanger
–Alle som deltar i koret får en individuell kartlegging av musikkpreferanser i forkant. Det er en viktig del av metoden MMB, forteller Charlotte.

Hun lager en liste med kjente sanger egnet til aldersgruppen, og tar med forslag fra ansatte og pårørende som hun prøver ut i kartleggingen. Sanger som treffer flest mulig blir utvalgt, og sanger som er av spesielt stor betydning for enkeltpersoner kan også inkluderes.

–Kartleggingen av musikkpreferanser har ikke bare betydning for musikken, den er et verdifullt ledd i å bygge relasjonen mellom dirigent og korsanger før oppstart, sier Charlotte.

Følger spent med
Kompetansesenteret, som er ansvarlige for opplæring av Musikkbasert miljøbehandling, er glad for at Melhus kommune nå tester ut verktøyene i et kor for mottakere av hjemmetjenester.

–Vi følger spent med på prosjektet og vil dele erfaringer og resultater slik at andre kan ta i bruk samme opplegg på sine arbeidsplasser, sier daglig leder Marit Stranden.

–Her vil vi gjøre oss erfaringer som kan ha overføringsverdi slik at metoden også kan brukes med andre kulturtiltak enn korsang. Vi ønsker Charlotte og Melhus kommune lykke til med prosjektet, sier Stranden.

Fra venstre: Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Charlotte Stav, miljøterapeut i hjemmetjenesten Melhus kommune og fagansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Fra venstre: Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Charlotte Stav, miljøterapeut i hjemmetjenesten Melhus kommune og fagansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Vil dele erfaringer
Erfaringer vil trolig bli delt allerede ved en nordisk sangkonferanse som går av stabelen til høsten, sammen med Grete Daling, førstelektor ved Nord universitet. Grete har erfaringer fra et korprosjekt for mennesker med psykiske helseutfordringer. I dette prosjektet var målet at deltakerne skulle oppnå musikalsk mestring og velvære gjennom sangaktiviteten.

–Det er viktig å dele metoder og erfaringer for å inspirere og vise hva som er mulig å gjøre av musikktiltak for mennesker i sårbare situasjoner, sier Grete.

Grete Daling er førstelektor ved Nord universitet.
Grete Daling er førstelektor ved Nord universitet.

Vil DU lære metoder for systematisk miljøbehandling med bruk av musikk, sang og bevegelse, se kursene i opplæringsprogrammet vårt. De forskningsbaserte metodene har dokumentert effekt og videreutvikles fra behandlingsmetoder i demensomsorg til mer generelle kulturtiltak tilpasset ulike målgrupper.

Relaterte artikler