Musikkbasert miljøbehandling i helse- og omsorgssektoren

Et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Kurs- og utdanningsløpet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020. Ingen forhåndskunnskap innen sang og musikk er nødvendig. Fylkesmannen kan søkes om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd».
Les mer om Musikkbasert miljøbehandling og last ned vår presentasjon om Musikkbasert miljøbehandling (PPT)

 • ABC Musikkbasert miljøbehandling

  For deg som vil lære mer om hvordan bruke musikk, sang og bevegelse i arbeidet med eldre og personer med demens. Opplæringen foregår på arbeidsplassen i tråd med ABC-modellen til Aldring og helse.

 • Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling

  Samlingsbasert kurs for deg som ønsker en fordypning i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja er hovedforeleser og fagansvarlig.

 • Høyere utdanning i Musikkbasert miljøbehandling

  Utdanningsløp for helse- og omsorgsutdanningene og fagskolen Aldring og helse. Musikkbasert miljøbehandling og Kultur og helse (7,5 sp.). Masterutdanning er under utvikling.

Finn info om opplæring i ditt fylke

Velg ønsket fylke i det interaktive kartet eller i boksen under for å finne informasjon om opplæringsmulighetene i ditt fylke.

Musikkbasert miljøbehandling

Opplæringsprogrammet “Musikkbasert miljøbehandling” er en nyutviklet miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten. I første omgang gjelder programmet perioden 2015-2017, med fem millioner på Statsbudsjettet for 2016. Satsningen er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og i Demensplan 2020. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap innen sang og musikk for å delta. Helsedirektoratet finansierer programmet.

Les mer

Musikkbasert miljøbehandling gir nye musikalske verktøy for helsearbeiderne

 • Noe du lurer på?

  Send oss en e-post eller ring oss, så gir vi deg de svarene du trenger

  Kontakt oss

  Nyhetsbrev