Se video: Hvordan kan du bruke musikk i daglig helse- og omsorgsarbeid?

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg har fått æren av å være med i Aldring og helses Psyk-IT. Tema: Musikkbasert miljøbehandling og hvordan bruke musikk i daglig helse- og omsorgsarbeid.

Les mer »