25 millioner til mer musikk og sang i helse- og omsorgssektoren

Nå får enda flere helse- og omsorgsarbeidere opplæring i tilpasset bruk av musikk og sang i den daglige pleie- og omsorgen, som bidrar til å dempe angst og uro samt redusere unødvendig legemiddelbruk hos eldre.

Les mer »