Delte kunnskap om musikk og sang som verktøy

Av Marthe Haugdal | 16. desember 2022

Kompetansesenteret deltok med faglig og kulturelt påfyll på Aldring i Norge-dagene i Oslo.

Med tittelen Musikk og sang som verktøy i tjenestene presenterte prosjektleder Vegar Rangul musikkbasert miljøbehandling som del av sesjonen Kultur hele livet, mens koordinator Marthe Indal og daglig leder Marit Stranden møtte interesserte helsearbeidere på stand.

Koordinator Marthe Indal (På bildet) og daglig leder Marit Stranden snakket om kursene, veilederne og tidsskriftet på stand.
Koordinator Marthe Indal (På bildet) og daglig leder Marit Stranden snakket om kursene, veilederne og tidsskriftet på stand.

Faglig påfyll
Aldring i Norge-dagene (tidligere Demensdagene) er fagdager i Oslo som gir påfyll for de som jobber innen feltet aldring og eldrehelse. For at flere skal kunne ha et lengre liv er det viktig å ha kunnskap om hva den enkelte kan gjøre forebyggende, og hva helse- og omsorgsarbeiderne kan bidra med av tilrettelegging.

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg deltok med foredrag og stod på stand.

I sesjonen Kultur hele livet presenterte prosjektleder Vegar Rangul tittelen Musikk og sang som verktøy i tjenestene, der han forklarte metoden musikkbasert miljøbehandling og forskningsresultatene fra mennesker og grupper som bruker metoden over tid.

–Vi har mange eksempler på at enkel miljøbehandling kan løse vanskelige situasjoner på en god måte som gir fornøyde ansatte og brukere i tillegg til å spare tid og ressurser, sier Rangul.

Prosjektleder i Musikkbasert miljøbehandling, Vegar Rangul, presenterte Musikk og sang som verktøy i tjenestene.
Prosjektleder i Musikkbasert miljøbehandling, Vegar Rangul, presenterte Musikk og sang som verktøy i tjenestene.

Mange engasjerte mennesker
På stand fikk koordinator Marthe Indal og daglig leder Marit Stranden snakket med engasjerte helse- og omsorgsarbeidere om hvordan man kan bruke kunst og kultur for å regulere adferd og kommunikasjon.

–Vi informerte om kursene vi har i integrert bruk av musikk, sang og bevegelse som systematisk miljøarbeid. Det var gøy å få tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere som bruker metodene daglig og høre deres erfaringer, sier Indal.

Standen til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg/Musikkbasert miljøbehandling var godt besøkt.
Standen til Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg/Musikkbasert miljøbehandling var godt besøkt.
Flere fikk prøve samskaping med filt og tok med seg veilederen Mønster for å ta dette i bruk på jobb.
Flere fikk prøve samskaping med filt og tok med seg veilederen Mønster for å ta dette i bruk på jobb.

Det var mange innom standen for å sikre seg en god prat, og for å få med seg nyttig informasjon som de kan ta med tilbake på jobb.

–De forskningsinteresserte fikk informasjon om tidsskriftet vårt. Forskningen viser den gode effekten av å bruke kunst og kultur systematisk inn i helse og omsorg som øker livskvaliteten til brukeren, og senker både sykefraværet og medisinbruken, forteller Stranden.

–Vi delte også ut veilederne våre Minneboka – historiske bilder til opplevelse, samtale og erindring, og Mønster for dialog mellom mennesker. Det var spennende å høre at noen kurs i fagskolen bruker Mønster fast i undervisninga. En annen fagskolelærer tok med veilederen Minneboka som eksempel på hva man kan gjøre i oppgaven på arbeidsplassen mellom kurssamlingene, sier hun.

Relaterte artikler