Musikkterapi gir betydelig forbedring i destruktiv adferd

Av Ingvild Rønning Radwan | 25. januar 2016

En studie gjort av Chang YS, Chu H og Yang CY (2015) viser at musikkterapi har en betydelig effekt på forstyrrende atferd hos personer med demens, en moderat effekt på angst og depressivt stemningsleie og en liten effekt på kognitiv funksjon.

Studien baserer seg på et arbeid gjort de siste 15 årene. Studien konkluderer med at individuell musikkterapi gitt til pasienter en gang i uken kan være virkningsfullt. Musikkterapi i grupper kan gis flere ganger i uken for å redusere forstyrrende atferd, angst og depressivt stemningsleie. Musikkterapi er en kostnadseffektiv og underholdende behandling og kan være nyttig for kliniske sykepleiere for å skape et miljø som bidrar til trivsel for pasienter med demens.

Relaterte artikler