Musikkterapi gir Alzheimer pasienter bedring allerede etter fire behandlinger

Av Arve Røtting | 2. mai 2016

I en spansk studie som nylig ble publisert, ble det vist at allerede etter 4 musikkterapi timer så man kognitive endringer hos de som deltok i studien. Denne studien omfattet 42 pasienter som hadde diagnosen “mild til moderat Alzheimer”, og hvor disse var deltakere i musikk terapi som varte i 6 uker. Det ble observert signifikante bedringer både når det gjaldt hukommelse og evnen til å orientere seg både hos de med mild og moderat form for Alzheimer.

music-memory-image-2_drupal

En ganske vanlig konsekvens av sykdommen er at pasientene opplever depresjon, blant annet på grunn av at funksjoner og ferdigheter forsvinner. Men også denne delen av sykdommen ble vist å ha bedret seg. Hos gruppen med moderat Alzheimer fant man også bedringer i forhold til: delirium, hallusinasjoner, agitasjon, irritabilitet og språk vansker. Studien konkluderer til slutt med at musikk terapi bedrer altså noen kognitive, psykologiske og adferds messige  endringer hos pasienter med Alzheimer. Ved å kombinere musikkterapi med dans vil bedring av motoriske ferdigheter samt svekkelse av andre funksjoner være interessante tema for eventuell videre forskning.

Klikk her for å lese mer

Relaterte artikler