Musikk utvikler språkkunnskapene

Av Ingvild Rønning Radwan | 25. januar 2016

Musikktrening utvikler hjernens språkevne. Musikk kan derfor brukes til å styrke språkkunnskapene til barn og unge, ifølge professor Nina Kraus fra Nortwestern University i Chicago. Professor Kraus har utviklet en måte å måle nervecellenes respons på ulike lyder hos mennesker.

Både aldring, autisme, leseproblemer og fattigdom har vist seg å være forbundet med vanskeligheter ved å oppfatte lyd. Med sin metode har Nina Kraus funnet ut nøyaktig hvilke aspekter av hørselen som er berørt i de ulike tilfellene. Hun koblet elektroder på utsiden av hodet til mennesker, og målte nervecellenes reaksjon. Svært facinerende var det at kurvene i den elektriske aktiviteten i nervecellene så nesten lik ut som lydbølgene fra blant annet Mozart og Deep Purple.

Les mer her

Relaterte artikler