Hva sier forskning om musikkterapi for behandling av psykiske lidelser?

 

Bilderesultat for research music therapy

 

Hvor mye er det forsket på bruk av musikkterapi for behandling av voksne personer med psykoselidelser, og hva sier forskningen om dette? Denne studien tar utgangspunkt i, og sammenfatter relevant forskning på dette området. Studien er en systematisk oversikt basert på randomiserte kontrollerte og inkluderte kontrollerte studier. Les hele studien her: