“Musikken er livet, det” – integrert musikk i behandling av demens ved sykehjem

Av Ingvild Rønning Radwan | 25. januar 2016

Overlege Audun Myskjas doktorgrad i musikkterapi ved Universitetet i Bergen ser på hvordan man kan bruke musikk i behandlingen av demens ved sykehjem.

Musikk kan hjelpe mot uro ved demens. Musikken må tilpasses den enkeltes behov. Individualisert musikk, en enkel metode som kan brukes av helsearbeidere uten musikkutdanning, er vellykket innført ved fem sykehjem i en norsk region, og integrert i sykepleie- og hjelpepleierutdanning i samme område. Musikk kan øke velvære og mestring, særlig via økt vitalitet, glede og indre ro.

Riktig bruk av musikk kan gi en modell for gode miljøtiltak, og hjelpe ansatte til å forstå beboernes behov bedre, særlig ved langtkommende demens med språkløshet. Riktig bruk av musikk krever systematikk – tilfeldig bruk av musikk kan fungere som støy, og forverrer demenssymptomer. De nyutviklede metodene individualisert musikk og omsorgssang kan innføres på sykehjem og integreres i vanlige behandlingsopplegg, uten store ekstrakostnader. Metodene gir positive resultater, både på symptomer som uro og øker velværet, også over tid.

Samarbeid mellom musikkterapeut og ansatte i innføring og utvikling av musikktiltak gir best resultater over tid.

For å få tilgang på doktorgradsavhandlingen, ta kontakt med Audun Myskja på [email protected].

Relaterte artikler