Viktig kompetanseheving blant helsearbeidere

Av Alexandra Dahlen | 29. januar 2024

På ett år har over 50 ansatte innen helse- og omsorg i Lillehammer kommune lært om miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (MMB). 

Det siste året har over 50 ansatte innen helse- og omsorg i Lillehammer kommune tatt samlingsbasert kurs i MMB.

– Deltakerne har imponert oss hele veien med sine ærlige presentasjoner og gode refleksjoner. Ikke minst ser vi ansatte som har både vilje og ønske om å gi god omsorg, sier universitetslektor Charlotte Stav.

Hun er emneansvarlig for samlingsbaserte kurs i MMB, og har undervist i de to siste rundene med kurs i Lillehammer kommune.

– Gjennom disse to rundene har vi fått så mange eksempler på god omsorg, hvordan hvert enkelt menneske blir sett, og hvordan MMB kan legge til rette for kommunikasjon og nærvær. Det arbeidet de har lagt ned så langt har bidratt til å skape gode øyeblikk og dager for både beboere, pårørende og ansatte. Vi gleder oss til å følge dem videre.

En viktig påminnelse fra Audun Myskja

Et samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling består av tre samlinger (2+2+1). Gjennom forelesninger, erfaringsutvekslinger, presentasjoner og hjemmeoppgaver lærer deltakerne ulike metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre og personer med demens.

Under den siste samlingen denne uken ble det satt fokus på suksessfaktorer, hindringer og løsninger. Deltakerne presenterte det de hadde jobbet med siden sist samling og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja ga en forelesning om stress og alarmsystem. Han minnet deltakerne på at de har en større påvirkningskraft enn de tror når det kommer til å skape et miljø preget av empati, respekt og omsorg.

– Hvordan dere har det på jobb, hvordan dere møter ulike mennesker, hvordan dere kommuniserer, hvordan dere bruker kroppsspråket deres vil smitte over på andre. Både pasienter, kollegaer og pårørende. Dere er både mektige og viktige.

Hva er et samlingsbasert kurs i MMB?

Opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling er delt inn i tre deler som kan tas uavhengig av hverandre:

  1. ABC Musikkbasert miljøbehandling
  2. Samlingsbaserte kurs
  3. Høyere utdanning

Et samlingsbasert kurs i MMB er et tilbud til ledere og ansatte i helse- og omsorg som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser.

Selve kurset består av tre samlinger (2+2+1 dager). Gjennom forelesninger, erfaringsutvekslinger, presentasjoner og hjemmeoppgaver vil deltakerne lære ulike metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre og personer med demens.

Kurset godkjennes av Fagforbundet som 45 timer i program for klinisk fagstige.

Du kan lese mer om samlingsbaserte kurs i MMB her >>

Les også:

Relaterte artikler