Økt motivasjon etter MMB-kurs

Av Alexandra Dahlen | 31. oktober 2023

– Etter kurset har motivasjonen min økt. Jeg er mer positiv og opplever mer tilfredshet i arbeidshverdagen. Jeg gleder meg til å komme på jobb, forteller helsefagarbeider Rahwa Rezene Hatsey.

Navn: Rahwa Rezene Hatsey

Stilling: Helsefagarbeider

Arbeidssted: Lillehammer Helsehus, avdeling C2. Dette er en avlastnings-, korttids- og langtidsavdeling.

Kurs/videreutdanning: Samlingsbasert kurs i MMB (våren 2023).

Hva er det beste med jobben din?

– Det aller beste er at jeg kan være her for pasientene mine og hjelpe dem så godt jeg kan. Det at jeg kan være med å bidra til at hver enkelt føler seg sett og hørt betyr mye for meg. Jeg er heldig – jeg har en fantastisk, betydningsfull og givende jobb.

Hvorfor tok du samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling?

– Jeg ble meldt på kurset i MMB av min avdelingsleder. Jeg visste ikke så mye om hva jeg hadde sagt ja til før første kursdag.

Hvordan opplevde du kurset?

– Kurset var meget lærerikt, og er nok et av de beste kursene jeg har vært med på. Kunnskapsrike forelesere motiverte, inspirerte og engasjerte oss som deltok på kurset.

– Jeg har alltid vært glad i jobben min. Likevel føler jeg nå enda mer stolthet over jobben.

Hva har du lært i løpet av kurset og hvordan har du tatt i bruk ny kunnskap?

– Det aller viktigste er at vi har lært å bruke sang og musikk mer systematisk for å oppnå ønsket resultat f.eks. når vi ønsker å roe ned urolige pasienter. Vi har alltid brukt musikk på min avdeling, men nå har vi alle en større forståelse for at alt vi gjør har betydning og hva musikken kan gjøre med oss. Vi har en større bevissthet rundt hvilken musikk vi bruker, når vi skal bruke den og hva vi skal bruke den til. For når skal vi bruke musikk som en egen aktivitet, og når skal vi bruke musikk til å støtte andre aktiviteter vi gjør? Det vet vi nå.

– Vi har også lært hvordan vi kan skape større tillit og trygghet mellom ansatte og pasienter gjennom verktøyene som brukes i musikkbasert miljøbehandling. Kollegaene mine gjør en kjempejobb – de synger, setter på musikk, danser og nynner.

– Etter kurset har motivasjonen min økt. Jeg er mer positiv og opplever mer tilfredshet i arbeidshverdagen. Jeg gleder meg til å komme på jobb. Kort sagt kan jeg si at MMB har bidratt til at jeg kommer på jobb med et smil om munnen fordi jeg gleder meg til å være på jobb, og jeg drar fra jobben med et smil om munnen fordi har hatt en fin dag sammen med pasientene mine.

Har du en opplevelse med MMB som har gjort spesielt inntrykk på deg?

– Etter at jeg deltok på kurset i MMB har jeg i større grad brukt sang og musikk systematisk gjennom arbeidsdagen. Vi synger sammen med den stemmen vi har. Dette har ført til at jeg ofte får spørsmålet: «Når har du tenkt at vi skal sette oss ned for å synge?» når jeg kommer inn på avdelingen.

– Det å se hvor viktig musikken kan være for hver enkelt av oss og hvordan den påvirker oss har gjort et spesielt sterkt inntrykk på meg. Det betyr utrolig mye for meg å se smilene til pasientene mens vi synger eller spiller musikk.

Hvem passer samlingsbasert kurs i MMB for?

– Kurset i musikkbasert miljøbehandling passer for alle. Jeg anbefaler det til alle som ikke har deltatt på dette kurset tidligere. Og til alle dere som skal delta eller som vurderer å delta, så har jeg en til ting jeg vil si til dere: GLED DERE!

Er det noe annet du ønsker å dele?

– Jeg har lyst å takke alle foreleserne som har vist meg og mine kolleger hvordan vi kan gjøre hverdagen til pasientene våre bedre gjennom systematisk bruk av musikkbasert miljøbehandling. De hadde høy kompetanse og var dyktige til å lære bort.

– Til slutt vil jeg si tusen takk til Lillehammer kommune som har gitt meg muligheten til å være med på dette kurset.

Les også:

Relaterte artikler