Ny inspirasjon med musikkbasert miljøbehandling

Av Alexandra Dahlen | 13. juni 2023

Som vernepleier er Siv Anita Moseng opptatt av å hjelpe de som befinner seg i en sårbar situasjon. Ved å ta i bruk verktøyene hun lærte gjennom samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling (MMB) har hun fått bedre tid til den nære omsorgen. 

Siv Anita Moseng
Processed with VSCO with preset

Navn: Siv Anita Moseng

Stilling: Vernepleier og avdelingskoordinator

Arbeidssted: Lillehammer Helsehus avdeling F2, som er en demensavdeling

Kurs/videreutdanning: Samlingsbasert kurs i MMB (våren 2023)

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben min er å kunne hjelpe de som befinner seg i en sårbar situasjon og gi de en følelse av å bli sett og hørt for den de er. Som vernepleier så er jeg opptatt av at pasientene ikke skal miste seg selv og det som gjør de unike, når de havner i en institusjon.

Hvorfor tok du samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling?

– Jeg ble meldt på av avdelingsleder og visste egentlig ikke så mye om hva dette kurset innebar før første kursdag. Jeg hadde heller ikke hørt noe om kurset i forkant.

Hvordan opplevde du kurset?

– Jeg opplevde kurset som svært motiverende og engasjerende. Foreleserne var inspirerende og brant virkelig for faget sitt, noe som raskt smittet over på deltakerne. Allerede i første pause diskuterte deltakere om hva de kunne gjøre i sine respektive avdelinger for å bedre hverdagen til pasientene.

– Måten kurset var lagt opp på gjorde at man aktivt måtte bruke den kunnskapen man hadde tilegnet seg og iverksette det i avdelingen frem til neste kurssamling. Dette gjorde at man fikk se effekten musikken hadde på pasientene med egne øyne og ikke minst se at dette ikke var så uoverkommelig som man først tenkte. Kurset var i seg selv svært givende og satte i gang tankeprosesser som har vært bortgjemt i lang tid, samt tilføyde nye perspektiver som har vist seg å ha stor betydning i omsorgsyrket.

Hva har du lært i løpet av kurset?

– Jeg har lært hvordan musikken påvirker oss gjennom hele livet i alle stadier og viktigheten musikken har for hvert enkelt menneske. Musikken er med oss i alt vi gjør og det har vært givende å se hvordan dette påvirker de demente spesielt. Det har vist at musikken setter spor som ikke forsvinner uansett om alt annet er glemt.

– Kurset har også vist meg en ny måte å tenke på. I helsevesenet er det ofte slik at man hører at tiden ikke strekker til for enda en oppgave, men dette kurset har bidratt med å endre perspektivet på dette. Det handler ikke om “vår tid” som helsepersonell, men om “pasientens tid” og hva vi kan gjøre for vedkommende i de sitasjonene vi samhandler.

Hvordan har du tatt i bruk det du har lært på kurset?

– Vi som var på kurset har sammen jobbet med å få systematisert bruken av musikk i avdelingen, både på individ- og gruppenivå. Foruten om musikken har vi tatt ett steg videre og lagt fokus på det gode samspillet mellom pasient og personale. Vi har satt inn noen som har aktivitetsansvar i avdelingen. Denne personen har fått frigitt tid til å være med og arrangere aktiviteter i avdelingen. På denne måten får man tid til det som tidligere har vært savnet, nemlig den nære omsorgen.

– Avdelingen jeg jobber på har stort sett alltid benyttet musikk i det som skjer, men etter kurset har jeg fått et mer bevisst forhold til hvordan vi kan bruke musikken for å oppnå ønsket effekt, samt regulere atferd hos noen av våre pasienter.

Hvordan har MMB påvirket arbeidshverdagen din?

– MMB har påvirket arbeidshverdagen min i den grad at det er lettere og mer motiverende å være på jobb. Tidligere har man ofte gått hjem med dårlig samvittighet fordi man føler at man ikke strekker helt til og ikke klarer å gi pasienten den omsorgen de fortjener. Etter MMB så har jeg fått en annen tilnærming til pasientene og opplever mer arbeidsglede og tilfredshet i jobben jeg gjør.

Hvordan har MMB påvirket arbeidsmiljøet?

– Jeg føler at MMB har bidratt til et bedre arbeidsmiljø i den grad at flere virker motiverte og engasjerte på jobb. Kollegaer som var på kurset deler erfaringer og kunnskap med de som ikke var der. Sammen opplever vi å mestre situasjoner som tidligere var utfordrende, men som vi nå løser med sang og musikk. Når det spilles av musikk så nynner eller synger de fleste med, noe som gir glede og spres videre i avdelingen. Det virker som at flere syns det er gøy å kunne gjøre noe annet i arbeidshverdagen – være sosiale og aktive med pasientene, fremfor vanlige rutinearbeidet.

Vil du anbefale kurset til andre? Hvorfor?

– Jeg vil absolutt anbefale dette kurset til alle som både jobber i og utenfor eldreomsorgen. Mye av dette ligger i at eldrebølgen er kommet og vi som helsepersonell vil møte en rekke utfordringen knyttet til dette i tiden som kommer. Hvis flere tilegner seg de verktøyene man får gjennom kurset så vil dette være med å gjøre at man stiller mer forberedt. I tillegg så er dette kurset viktig for å få påminnelsen om samfunnsoppdraget og viktigheten i jobben vi gjør.

 

Ønsker du å lære mer om musikkbasert miljøbehandling?

Relaterte artikler