Musikken gjør arbeidshverdagen bedre 

Av Alexandra Dahlen | 18. desember 2023

Deltakerne på samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling er ikke i tvil. Musikkbaserte tiltak fungerer!

Det var en tydelig inspirert gjeng som møtte til samlingsbasert kurs i MMB på Lillehammer.

Lillehammer kommune er inne i sin andre runde med samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling. Denne uken har deltakerne, som til daglig jobber ved Lillehammer helsehus og ulike bokollektiv, deltatt på 2. samling av kurset.

De siste fire ukene har deltakerne jobbet med å planlegge, gjennomføre og beskrive et tiltak innenfor musikkbasert miljøbehandling på en bruker, eller for en gruppe brukere.

Under samlingen fikk alle gruppene presentere det de har jobbet med. Gjennom presentasjonene fikk de vist hvordan de har jobbet med musikkbasert miljøbehandling, hvordan de har løst ulike utfordringer de har møtt underveis og hvordan musikkbasert miljøbehandling har påvirket arbeidshverdagen deres og brukernes hverdag.

Gode resultat på fire uker

Resultatene fra jobben de har gjort de siste fire ukene viser at:

  • Brukerne er mer aktive
  • Brukerne opplever mindre isolasjon og ensomhet
  • Økt bevissthet rundt bruk av sang og musikk blant ansatte
  • De ansatte oppnår enklere og bedre kontakt med brukerne
  • Brukerne sover bedre på natten og er mer våken på dagen
  • Ansatte blir bedre kjent med brukerne
  • Forflytning av brukerne oppleves enklere ved bruk av sang og rytme
  • Mindre vandring
  • Brukerne oppleves gladere og tryggere

 

«En av de nye pasientene våre hadde tidligere blitt kartlagt for musikkpreferanser på et dagsenter, så vi visste at hen likte countrymusikk godt. Hen hadde flere tvangstiltak. Etter at vi tok i bruk musikkbaserte miljøtiltak har vi ikke hatt behov for å bruke tvang» forteller en av gruppene fornøyd under sin presentasjon.

Imponerte forelesere

Charlotte Stav, Helene Waage og Katrine Homdrum har alle tre undervist deltakerne under denne runden av samlingsbaserte kurs i MMB i Lillehammer. De var imponerte over deltakernes presentasjoner:

– Jeg blir ydmyk og rørt når jeg står her og får høre og se hva dere har lært og hva dere har fått til i løpet av bare fire uker, sier Stav.

– Dere viser respekt, ydmykhet og kjærlighet i arbeidet deres. Det er så fint å ha med seg i alle møtene vi har med ulike mennesker, og det tror jeg vi kommer langt med, sier Homdrum.

– Deres fremlegg vitner om, til stor glede for meg og oss, at dere har klart å integrere sang og musikk i de daglige pleie og hverdagsrutinene, og inn i den nære kommunikasjonen med hver enkelt bruker. Jeg er imponert over hvordan dere har jobbet for å finne løsninger og se muligheter, sier Waage.

Deltakerne møtes neste gang i januar for siste samling.

 

Les også:

Relaterte artikler