Studentene har kommet godt i gang 

Av Alexandra Dahlen | 17. oktober 2023

Denne høsten vil studentene på videreutdanningene “Musikkbasert miljøbehandling” og “Kunst og kultur i helse og omsorg” lære mer om betydningen av musikk, kunst og kultur for individ og samfunn.

Studentene kommer fra hele Norge. De har ulike faglige bakgrunner og yrker. Men de har en felles interesse – en interesse for musikk og kulturelle uttrykk, og de har sett viktigheten av å bruke musikk, kunst og kultur i arbeidshverdagen.

For hvilken betydning har musikk, kunst og kultur for individ og samfunn – og for mestring, helse og omsorg? Og hva kan kunst- og kulturfeltet bringe inn i helsesektoren?

Dette skal studentene lære mer om gjennom praktiske øvinger, gruppearbeid, individuelle oppgaver, forelesninger og veiledning.

En fin oppstart

Under den første samlingen i september møttes studentene i “Musikkbasert miljøbehandling” og studentene i “Kunst og kultur i helse og omsorg” til felles oppstart av videreutdanningene. Gjennom alle samlingene vil det være lagt opp til både egne emner på de ulike videreutdanningene, men også felles undervisning.

Under den første samlingen lærte studentene bl.a. om:

  • Musikken, kunstens og kulturens betydning for mestring, helse og omsorg
  • Dans for opplevelse, mestring og helse
  • Mønster-prosjektet
  • Kunst, kultur og folkehelse
  • Kartlegging av musikk
  • Helse, salutogenese og personsentrert omsorg
  • Musikk og hjernen
  • Drama og teatertekniske metoder

 

– I løpet av denne samlingen har jeg fått prøvd mange fine verktøy for å skape et trygt rom, for å bli bedre kjent og for å skape en dialog. Disse verktøyene tar jeg med meg videre inn i min praksis, sier en av studentene ved “Kunst og kultur i helse og omsorg”.

De neste samlingene er satt til oktober og november, før videreutdanningene avsluttes med eksamen i desember.

Musikkbasert miljøbehandling

Studentene utvikler kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse kan være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling.  Musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser. Musikk kan brukes både som miljøtiltak i grupper og som miljøbehandling tilpasset den enkeltes behov. Studentene lærer hvordan musikk kan være et effektivt arbeidsverktøy og får trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Betydningen av tverrfaglig samarbeid diskuteres. Ved å bruke musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Dette er nyttige verktøy for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

Les mer om studiet her >>

Kunst og kultur i helse og omsorg

Studentene i «Kunst og kultur i helse og omsorg» utvikler kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen de allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre). Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Les mer om studiet her >>

Relaterte artikler