Hølonda helsekor rørte alle med sin sang

Av Alexandra Dahlen | 26. mai 2023

Det var ikke et tørt øye å se i salen da Hølonda helsekor hadde konsert i går kveld.

En eldre kvinne sitter med et sanghefte i fanget. Rundt henne sitter andre kormedlemmer.

Det var 22 spente kormedlemmer som satt og ventet da salen fylte seg opp med publikum. Over 100 personer hadde tatt turen for å høre Hølonda helsekor sin første konsert. Med en fin blanding av allsang, korsang, solosang og ukulele- og pianospill ble dette en nydelig og rørende konsert.

“Det ble en helt unik kveld, Charlotte. Noe så bra som det du skapte i går kveld har jeg ikke opplevd i Korsvegen bedehus før. Du rørte ved alle som var der. Takk for at du satser” var en av tilbakemeldingene etter gårsdagens konsert.

Dirigent Charlotte Stav inviterte publikum til å bli med å synge og danse på flere av sangene. Hun ønsket å illustrere hva sang og bevegelse gjør med kroppen og hjernen.

– Sang og musikk setter oss i stand til å gjøre ting vi ellers ville hatt vansker med. Hvorfor kan noen ha problemer med å kneppe igjen en knapp, men samtidig sette seg ned ved pianoet og spille en sang? Enkelt forklart er det fordi sang og musikk aktiverer mange av hjernens områder, og kan bygge bro, også til det som kanskje er skadet. Sang og musikk har også en enorm effekt på glede, mestring og samhold, forklarer dirigenten.

Med stolte smil, nydelig sang og et glimt i øyet viste koret alle som var til stede hvor viktig sang og musikk er for helsen og livskvaliteten vår.

Et kor med mening

Stav startet opp Hølonda helsekor i mars i år med utgangspunkt i de enkle og systematiske verktøyene i musikkbasert miljøbehandling (MMB). Hun påpeker at det ikke er et demenskor.

– Demenskoret på NRK var det dyttet vi trengte for å realisere koret vi har snakket om lenge. Vi ønsket ikke å legge begrensninger på koret, fordi vi vet at sang og musikk kan være bra for så mange. Hølonda helsekor er et kor for alle – også pårørende, frivillige og ansatte, sier Stav.

Målet med koret var blant annet å skape innhold og mening i hverdagen, dempe uro og utfartstrang og bygge et felles miljø i et nytt bofellesskap der beboerne finner glede i hverandre. I tillegg ønsket Stav å styrke relasjonen til de pårørende gjennom koret.

– Det at koret ville ha en effekt, det var jeg ikke i tvil om. Men at det skulle ha såpass store påvirkninger på spesielt enkelte av korsangerne, var jeg ikke forberedt på. Vi har sett nye vennskap oppstå, gamle vennskap gjenopptatt, og en lykke over oppdagelsen at sangen fortsatt er tilgjengelig for dem, forteller Stav.

En eldre mann og en eldre kvinne lener seg mot hverandre. De ler.

Tilbakemeldingen fra pårørende viser at deltakelsen i koret har bedret både relasjoner og kommunikasjon med familien. Kordeltagelsen har til og med lagt grunnlaget for at enkelte korsangere finner tilbake til tidligere sosiale arenaer.

– Vi så også at konserten skapte relasjoner mellom de pårørende. Etter konserten samlet de seg og opprettet en delt spilleliste hvor alle korsangene ble lagt inn. Nå kan alle bruke spillelisten med de gode, kjente sangene når de er på besøk eller hjemme, sier Stav.

Utvider kortilbudet

Charlitte Stav spiller ukulele. I bakgrunnen ser vi kormedlemmene fra Hølonda Helsekor.Hølonda helsekor begynte som et prosjekt, og det har fungert så godt at nå får koret fortsette. I tillegg utvides tilbudet.

– Hølonda helsekor fortsetter til høsten, og utvider for å gjøre plass til flere korsangere. Melhus kommune ønsker å satse på helsekor, og dermed blir det startet opp et tilsvarende kor i Nedre Melhus. Målet på sikt er å ha et helsekor i hvert av kommunens distrikt. Og det får vi til! sier en engasjert dirigent med et stort smil om munnen.

Relaterte artikler