Styrker fagmiljøet med to nye universitetslektorer

Av Alexandra Dahlen | 4. mai 2023

Charlotte Stav og Helene Waage er ansatt som universitetslektorer ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. 

Halvnært bilde av Charlotte Stav og Helene Waage som står ute en vårdag. Himmelen er blå og solen skinner.
Universitetslektor Charlotte Stav og universitetslektor Helene Waage.

Stav og Waage skal fremover undervise i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, og veilede kursdeltagere. De skal også arbeide med faglig utvikling og implementering av systematisk bruk av musikk, sang og bevegelse i pleie og omsorgen.

– Det å få lov til å formidle hva musikkbasert miljøbehandling er og hva det kan gjøre, det er drømmejobben. Jeg har selv vært pårørende til noen med demens, og for meg har bruk av musikk i et helseperspektiv lenge vært en hjertesak, forteller Stav.

– Bruk av sang og musikk i demensomsorgen opptar meg sterkt, og har også vært en sentral del av doktorgradsprosjektet som dreier seg om hverdagssang for personer med demens og deres nærmeste. Det er fantastisk å kunne få lov til å undervise i MMB igjen, og samtidig få tatt i bruk spisskompetansen fra doktorgradsarbeidet, sier Waage.

De er begge enige om at fagmiljøet er en stor del av motivasjonen for jobben. I tillegg ser de frem til å samarbeide med hverandre.

– Det at vi er to fagansatte som skal jobbe tett sammen tror jeg er en stor styrke. Det blir dessuten veldig hyggelig og inspirerende, sier Waage.

Lang erfaring med musikkbasert miljøbehandling

Både Stav og Waage har tidligere vært fagveiledere i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, og de har begge en solid faglig bakgrunn innen både musikk og innen pleie og omsorg.

Stav er utdannet faglærer i musikk og har en mastergrad i musikkvitenskap. I tillegg til jobben som universitetslektor jobber hun i dag som miljøterapeut og musikkpedagog.

– Jeg jobber også som miljøterapeut i Melhus kommune, noe som gjør at jeg har en fot godt plantet i praksisfeltet. Der får jeg muligheten til å prøve ut MMB på ulike måter, blant annet gjennom Hølonda helsekor som startet opp i mars i år. Koret er dannet med utgangspunkt i de enkle og systematiske verktøyene i MMB, sier Stav.

– Det er flott å få Charlotte inn som ansatt. Hun har vært en av fagressursene våre siden 2017 og er en engasjerende foreleser som inspirerer våre kursdeltagere. Som miljøterapeut og aktivitør i Melhus kommune deler hun både gode erfaringer og utfordringer med MMB-metodene med oss, sier Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Waage har lang fartstid som frilansmusiker innen folkemusikkrelaterte og tverrkunstneriske prosjekter, og har også arbeidet som terapeutisk musiker og kursholder, særlig innen eldre og demensomsorgen.

– Jeg tror kombinasjonen av musikalsk kompetanse, praksis fra demensomsorg, og vitenskapelig arbeid kan være nyttig for å forstå og bidra til å formidle og videreutvikle MMB som praksis med en kunnskapsbasert forankring, sier Waage.

– Vi er veldig glade for å ønske Helene velkommen tilbake. Hun var med å utvikle undervisningen ved kompetansesenteret fram til hun startet en forskerutdanning ved Universitetet i Agder i 2019. Hun blir en viktig ressurs å ha med seg fremover, sier Stranden.

En styrke for opplæringsprogrammet musikkbasert miljøbehandling

Portrettbilde Marit Stranden
Marit Stranden, leder ved Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg.

Av 13 søkere, til et relativt nytt og tverrfaglig felt om kultur og helse, ble Stav og Waage tilbudt stillingene som universitetslektor ved kompetansesenteret. Søkerne ble rangert av en sakkyndig komite, før de ble kalt inn til prøveforelesning og intervju.

Stranden er fornøyd med å ha fått både Stav og Waage med på laget.

– Vi er veldig glade over å få ønske Charlotte og Helene velkommen. De har begge bred erfaring både som utøvere i musikk og sang, som pedagoger og har erfaring fra å bruke metodene våre i helsevesenet, forteller Stranden.

– Vi har nå sikra oss en solid faglig forankring for undervisningen vår i metoder som fremmer gode øyeblikk gjennom aktivitet, kommunikasjon og bevegelse. Samtidig vil vi fortsatte å leie inn andre fagressurser med erfaring fra praksis, selv om det behovet nå blir litt mindre.

Relaterte artikler