Lærer å bruke sang, musikk og bevegelse på jobb

Av Marthe Haugdal | 15. februar 2023

I diagonalgang med «Jeg gikk en tur på stien» som allsang lærer helsearbeidere hvordan de kan bruke sang, musikk og bevegelse som miljøbehandling.

Over 20 helsearbeidere fra Lillehammer kommune deltar i disse dager på samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling. De er akkurat ferdig med første samling på Fakkelgården i Lillehammer, hvor de har fått innføring i metoden og verktøyene som knyttes til Musikkbasert miljøbehandling.

Ruth Elisabeth Engøy, tjenesteområdeleder for forebyggende og aktiviserende tjenester i Lillehammer kommune, er blant underviserne på kurset. Hun brukte tid på å lære deltakerne hvordan man bruker Musikkbasert miljøbehandling systematisk over tid.

-Selv nynner jeg hele tiden på jobb fordi jeg brenner for å jobbe med omsorg og bedre livskvaliteten til eldre mennesker, fortalte Ruth Elisabeth. Hun ga mange eksempler fra forskjellige institusjoner hvor dette enkle tiltaket kan ha stor effekt når det brukes systematisk for å bedre arbeidshverdagen for seg selv og andre.

Her lærer deltakerne hvordan sangen "ro, ro, ro din båt" kan brukes som en del av arbeidet med miljøbehandling. Ruth Elisabeth står til høyre, i midten av rommet, sammen med en deltaker.
Her lærer deltakerne hvordan sangen “ro, ro, ro din båt” kan brukes som en del av arbeidet med miljøbehandling. Ruth Elisabeth står til høyre, i midten av rommet, sammen med en deltaker.

Det var en engasjert gjeng som fikk høre det vitenskapelige grunnlaget for at metodene virker på de fleste. De delte egne opplevelser og fant ivrig situasjoner der de vil teste ut Musikkbasert miljøbehandling på arbeidsplassen fram til neste samling. Denne gjengen er uvant med å sitte stille to hele dager, så det var godt å få små smakebiter på musikktiltak med og uten bevegelse underveis i dagene.

Faglig påfyll
Marit Stranden, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, var også på Lillehammer disse dagene.

–Deltakerne på kurset er folk som jobber innenfor helsesektoren, som ansatt eller leder, ved institusjoner eller i hjemmetjenesten. Flere bruker allerede sang og dans på jobb, men de kommer hit for å lære å bruke det systematisk og ikke minst lære hvordan de kan utnytte metodene enda bedre.

Diagonalgang er en øvelse som ble prøvd ut i praksis under kurset på Lillehammer.
Diagonalgang er en øvelse som ble prøvd ut i praksis under kurset på Lillehammer.

Rytme og lydmiljø
Audun Myskja er fagveileder i Musikkbasert miljøbehandling. Han underviste i bruk av rytme ved bevegelse og lydmiljø.

–Disse tiltakene som vi lærer bort her er ferskvare på den måten at tiltak som virker ene dagen, er ikke sikkert at virker den neste. Vi lærer deltakerne å utvikle og tilpasse metodene slik at de blir trygge på verktøyene, forteller Myskja.

Ifølge den erfarne fagveilederen er nøkkelen å se og kjenne igjen mennesket, og være i stand til å tilpasse for den enkelte.

–Individuell tilpasning er essensielt, og små tiltak kan ha stor virkning. Her lærer deltakerne blant annet å kartlegge musikksmak til den enkelte, sier Myskja.

Her er kursdeltakerne og foreleserne, deriblant Audun Myskja (foran).
Her er kursdeltakerne og foreleserne, deriblant Audun Myskja (foran).

Dette var den første av i alt tre samlinger. Nå jobber de i grupper på jobb med å teste ut den nye kunnskapen.

-Det blir spennende å høre hvordan det har gått med dem  når de skal dele erfaringene med hverandre på neste samling, sier emneansvarlig Charlotte Stav, som lærte dem hvor lurt det er å bruke diagonalgang for å stimulere hjernen til aktivitet ved å synge «Jeg gikk en tur på stien».

Emneansvarlig Charlotte Stav underviste i blant annet lydmiljø under samlingen på Lillehammer.
Emneansvarlig Charlotte Stav underviste i blant annet lydmiljø under samlingen på Lillehammer.

Relaterte artikler