Vellykket seminar om Musikkbasert miljøbehandling

Av Marthe Haugdal | 31. mai 2017

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerte denne uken seminaret “Musikkbasert miljøbehandling – en nyvinning i pleie og omsorg” og “Åpen fagdag med Michael Thaut”. 120 personer deltok på seminaret og 24 personer deltok på fagdagen. Begge arrangementene var for ansatte i helse- og omsorgsektoren, kulturarbeidere, studenter og andre interesserte.

Tema for seminaret var nevrologisk musikkterapi og erfaringer fra den nasjonale satsningen Musikkbasert miljøbehandling –  integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og lagt inn i Kompetanseløft 2020.

– Som et nasjonalt kompetansesenter er en av våre oppgaver å samle folk innen kultur- og helsearbeid i Norge. En av våre hovedoppgaver er å dokumentere og utvikle sang, dans og andre kulturuttrykk i en helse- og omsorgsfaglig ramme. Kompetansesenteret fikk, sammen med Nord Universitet, Aldring og helse, og Bergen Røde Kors sykehjem, ansvaret for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Derfor vi er svært glade for å kunne bidra til en lærerik og inspirerende dag der Musikkbasert miljøbehandling er i sentrum, sier Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i praksis

Æresgjest og hovedforeleser, prof. Michael Thaut fra University of Toronto, har grunnlagt nevrologisk musikkterapi, og er regnet som verdensledende innen det voksende feltet musikk og nevrovitenskap. Han presenterte forskningsgrunnlaget for å bruke musikk og bevegelse i helsevesenet, og vise konkrete eksempler.

En viktig del av seminaret var hvordan miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukes i praksis. Disse delte sine erfaringer: Cecilie Olsen, ergoterapeut Mortensnes sykehjem, Tromsø kommune, Kristin Haugdahl Nøst, avdelingsleder ved Ytterøy Helsetun, Hilde Johnsen, enhetsleder ved Feviktun bo- og omsorgssenter, Anita Bjønnum, fagleder Feviktun bo- og omsorgssenter, Ingeborg Selnes, kulturleder ved Paulus Sykehjem Attendo og Katrine Homdrum, rådgiver helse og omsorg, Evje og Hornes kommune.

Betydning av sang, musikk og bevegelse i helsesektoren

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson i Høyre og medlem i Stortingets Helse- og omsorgskomite, åpnet seminaret ved å sette bruken av nye verktøy for å styrke helse- og omsorgstjenestene inn i en politisk sammenheng.

Forskningen til lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja og den svenske musikkterapeuten, Anci Sandell, er spesielt nevnt i Meld.St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Begge presenterte betydningen av bruk av sang, musikk og bevegelse for ulike målgrupper innen helsesektoren.

Relaterte artikler