Lege Audun Myskja: – Kan dempe uro og redusere medisinbruk

Av Marthe Haugdal | 11. mai 2017

– Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse kan bidra til å dempe uro, redusere medisinbruk og øke livsgleden, mener lege og nevrologisk musikkterapeut, Audun Myskja.

Han har mange års erfaring med bruk av miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, og er nå foreleser og fagansvarlig for de samlingsbaserte kursene i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

– Da jeg jobbet på sykehjem for over 30 år siden reagerte jeg på at det var så mange som hang med hodet og som så utilfredse og lite glade ut. Jeg opplevde at musikk, sang og bevegelse tilpasset den enkelte endret dette, og jeg ble svært nysgjerrig på de nevrologiske årsakene til denne endringen.

Treffer en del av hjernen som ellers er vanskelig å nå

Forskningen til Myskja og den svenske musikkterapeuten, Anci Sandell, er spesielt nevnt i Meld. St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg. Dette er noe av grunnlaget for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.

– Jeg opplever at vi ved å bruke musikk, sang og bevegelse, når ut til pasienter og brukere på en ny måte. Vi treffer en del av hjernen som ellers er vanskelig å nå, sier Myskja.

Å ha sangstemme eller å kunne spille et instrument er ikke nødvendig for å kunne utøve musikkbasert miljøbehandling (MMB). MMB handler om å kartlegge personlig musikksmak til brukeren og bruke musikk, sang og bevegelse i daglig pleie og omsorg – både en til en og i grupper. I tillegg gir metoden presise verktøy for å kommunisere med personer med demens, gi riktig sansestimulering og forstå sårbare personers behov.

– Kommer brukere, pårørende og ansatte til gode

Musikkbasert miljøbehandling bygger på prinsippene i nevrologisk musikkterapi (NMT), og tar i bruk kunnskap fra musikkterapi. Musikkterapi bygger på en humanistisk modell og utføres av sertifiserte musikkterapeuter. NMT er knyttet til helsevitenskap og musikkens effekter på hjerne og kropp. Musikkbasert miljøbehandling kan utføres av helse- og omsorgsarbeidere og er lett å integrere i daglig pleie- og omsorgsarbeid.

– Vi ser at disse metodene ikke bare kommer brukerne og pasientene til gode, men også pårørende og ansatte i helse- og omsorgssektoren opplever svært positive ringvirkninger, sier Myskja.

Interessert i å lære mer? Vi tilbyr følgende kurs i opplæringsprogrammet:

ABC Musikkbasert miljøbehandling

For deg som vil lære mer om hvordan bruke musikk, sang og bevegelse i arbeidet med eldre og personer med demens. Opplæringen foregår på arbeidsplassen i tråd med ABC-modellen til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Fordypning i Musikkbasert miljøbehandling

Samlingsbaserte kurs for deg som ønsker en fordypning i miljøbehandling med bruk av musikk, sang og bevegelse. Lege og nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja er hovedforeleser og fagansvarlig.

Høyere utdanning i Musikkbasert miljøbehandling

Høsten 2017 starter vi opp et nytt kull med Musikkbasert miljøbehandling 7,5 stp ved Nord universitet, Levanger.
Målgruppen for studiet er ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren, og personer som jobber med musikk, dans og bevegelse hos barn og unge. Dette inkluderer også ansatte som jobber i kulturskoler. Faglig kontakt Anders Dalane, [email protected]

Spørsmål? Send til [email protected]

Se også vår kursoversikt

 

Relaterte artikler