språk

  • Musikk utvikler språkkunnskapene

    Musikktrening utvikler hjernens språkevne. Musikk kan derfor brukes til å styrke språkkunnskapene til barn og unge, ifølge professor Nina Kraus fra Nortwestern University i Chicago. […]