omsorgstjenesten

  • Musikkbasert miljøbehandling

    Opplæringsprogrammet «Musikkbasert miljøbehandling» er en nyutviklet miljøbehandling med integrert bruk av musikk og sang i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen er forankret i Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens […]