Kartlegging av musikkpreferanse – SPOTIFY

Kartleggingskjema. Denne spillelisten ligger i sin helhet på Spotify. Søk på "MMB kartlegging av musikkpreferanser".