Webinar: Opplæringsprogrammet Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse

Av Marthe Haugdal | 12. mai 2022

Hvordan bruke musikk, sang og bevegelse systematisk som miljøbehandling og støttebehandling i daglig pleie- og omsorgsarbeid?

Opplæringsprogrammet Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse (Musikkbasert miljøbehandling) er en del av Kompetanseløft 2025.

Torsdag 16. juni kl 1200-1300. Webinaret er gratis.

Meld deg på her

Arrangører: Nasjonalt senter for aldring og helse og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

Målgruppe: Helse- og omsorgsarbeidere, ledere i helse- og omsorgsektor, ansatte ved utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og ansatte i kulturskolene.

Program

Kl 1200: Hva er opplæringsprogrammet «Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse for ansatte i helse og omsorg»?

Vegar Rangul, førsteamanuensis og prosjektleder Musikkbasert miljøbehandling

Kl 1210: Hvordan kan musikk, sang og bevegelse gi en bedre omsorg for personer med kognitiv svikt. Musikkens påvirkning på hjerne og sinn, kartlegging av musikkpreferanser og konkrete tiltak som helse- og omsorgsarbeidere og andre kan gjennomføre.

Audun Myskja, lege og nevrologisk musikkterapeut

Kl 1225: ABC Musikkbasert miljøbehandling – bruk av musikk, sang og bevegelse i tjenester til eldre og personer med utviklingshemming

Inger Molvik, Nasjonalt senter for aldring og helse

Kl 1240: Kulturskolen som samarbeidspart i arbeidet med Musikkbasert miljøbehandling – hvorfor og hvordan, hva og hvem?

Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk Kulturskoleråd

Kl 1250: Hvordan komme i gang med opplæringa i kommunen – oppsummering og videre arbeid?

Hilde Heimli, dr. philos og opplæringsleder Nasjonalt senter for aldring og helse og Vegar Rangul, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Med forbehold om endringer

Meld deg på her

Relaterte artikler