Musikkbasert miljøbehandling 15 studiepoeng, høst 2018

Av Marthe Haugdal | 26. april 2018

Hvordan kan musikk, sang og bevegelse brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og gi økt verdighet? Søknadsfrist 15.juni.

Studiet er samlingsbasert og du lærer å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker musikk, sang og bevegelse i arbeidet med pasienter med demens, så fungerer dette mot depresjon, uro og utagering.

Målgruppe: Ansatte og ledere i helse- og omsorgsektoren. Studiet retter seg også mot kulturarbeidere som ønsker å jobbe innenfor helse-, omsorg- og oppvekstsektoren.

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringsprogram for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Samlinger

Studiet er samlingsbasert. Det legges opp til 3 samlinger á 3 dager (3+3+3). I tillegg en dag praktisk eksamen i desember.

Samlinger høsten 2018:

1. samling: 17. – 19. september (uke 38)

2. samling: 8. – 10. oktober (uke 41)

3. samling: 12. – 14. november (uke 46)

Studiested: Levanger, Nord universitet.

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesninger, musikalske øvinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, oppgaver og øvinger mellom samlingene.

Ingen forhåndskunnskap innen sang og musikk er nødvendig.

Søk opptak her. Søknadsfrist 15.juni

Om studiet

Studiet vektlegger kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk, sang og bevegelse vil være et alternativ og supplement til tradisjonell medisinsk behandling. Dette gjelder både som generelle miljøtiltak og som individualisert behandling. Studiet vektlegger musikk som effektivt arbeidsverktøy og skal gi trening i stemmebruk, rytmikk og dans/bevegelse. Studiet gir innføring i hvordan musikk påvirker, hjerne, kropp og følelser og hvorfor dette er særlig viktig i arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse og demens. Det vil også bli gitt en innføring i betydningen av tverrfaglig samarbeid.

Les mer om studiet her

Studieemnet Musikkbasert miljøbehandling er en del av opplæringsprogrammet «Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse» (2015-) for ansatte som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer. Kurs- og utdanningsløpet er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår i Kompetanseløft 2020.

Relaterte artikler