Webinar: “Kulturdeltakelse for god helse”

I dette webinaret vil vi sette fokus på hvordan kulturdeltakelse kan bidra til god helse. Du vil få høre prosjektleder Hanne Vilja Sagmo vil fortelle om folkehelsekampanjen «ABC for god psykisk helse», førsteamanuensis Vegar Rangul vil fortelle om kulturens betydning for helse på folkehelsenivå, og førstelektor Grete Daling vil fortelle om prosjektet «Syng deg friskere». Du vil også få høre noen ord fra Petter Hoel Holt, koordinator ved Aktivitetshuset i Levanger kommune, og Ingvild Radwan, frivilligkoordinator i Levanger kommune, leder oss gjennom webinaret. Vi trenger å høre til. #lagplass