Det musikalske minnet

Se hva som skjer når Greta (83) får høre favorittmusikken sin.