Ruth Elisabeth Engøy

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

Ruth Elisabeth Engøy er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Hun er utdannet sykepleier og jobber til daglig som tjenesteområdeleder Meierigården og ved Aktiv aldring i Lillehammer kommune.