Marit Stranden

Stranden har bakgrunn fra forskning, koordinering og ledelse. Hun har doktorgrad innen nevrofysiologi og har jobbet i flere forsker- og undervisnings stillinger ved NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag (nå Nord Universitet). Stranden har vært undervisningsleder og direktør ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Hun er UNESCO instruktør i 2003-konvensjonen og sitter i Kulturrådets fagkomite for immateriell kulturarv. Fra grunnforskningsperspektivet har interessen gått mot folkehelse og kulturens rolle for opplevd livskvalitet og bærekraft. Stranden har publisert innen immateriell kulturarv, publikum-utøver interaksjon og dansens potensiale til å bedre folkehelsa.