Helene Waage

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling (20%)

[email protected]

Helene Waage har musikk­utdanning på masternivå fra Norges musikkhøgskole og UiO, samt kurs og utdanninger innen terapeutisk musikk og helse. Hun har 30 års allsidig praksis som frilansmusiker og har de siste ti årene gradvis spesialisert seg innen terapeutisk bruk av musikk, særlig innen eldre- og demensomsorgen.