Helene Waage

fagveileder Musikkbasert miljøbehandling (20%)

[email protected]

Helene Waage har musikk­utdanning på masternivå fra Norges musikkhøgskole og UiO, samt kurs og utdanninger innen terapeutisk musikk og helse. Hun har 30 års allsidig praksis som frilans-musiker og har de siste ti årene gradvis spesialisert seg innen terapeutisk bruk av musikk, særlig innen eldre- og demensomsorgen.