Helene Waage

Universitetslektor 50%

+47 990 22 176

[email protected]

Helene Waage er universitetslektor ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Hun underviser i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling og har ansvar for fagutvikling av programmet. Helene har utøvende og vitenskapelig musikkutdanning fra henholdsvis Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo. Hun har lang fartstid som allsidig utøvende musiker (cello, sang, keltisk harpe) og som terapeutisk musiker i eldre og demensomsorgen. Helene har vært ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Agder og har nylig levert doktoravhandling om hverdagssang for personer med demens og deres nærmeste. Hun har også bidratt med kapittel i antologien Samsang gjennom livsløpet:

Waage, H. (2022). Co-singing in families living with dementia. In R. V. Strøm, Ø. J. Eiksund, & A. H. Balsnes (Eds.), Samsang gjennom livsløpet (pp. 327–353). Cappelen Damm Akademisk.