Charlotte Stav

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

Charlotte Stav er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Hun er utdannet faglærer i musikk, og har en mastergrad i musikkvitenskap. Charlotte jobber som miljøterapeut for både institusjons- og hjemmebaserte tjenester, og jobber i tillegg som musikkpedagog. Hun har også erfaring som pårørende til personer med demens.