Audun Myskja

Fagveileder (20%)

[email protected]

Audun Myskja jobber som fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Audun er utdannet lege og spesialist i allmennmedisin, og har doktorgrad i ”Integrated music in nursing homes - an approach to dementia care”. Han er musiker, utdannet nevrologisk musikkterapeut og forfatter av over 20 bøker. Sammen med sin kone driver han Senter for Livshjelp i Ski og Totenvika, og har treårig opplæring i enhetsterapi. Han holder kurs og foredrag i både innland og utland, har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris, og har samarbeidet med Norges Parkinsonforbund siden 2002.