Audun Myskja

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

Audun Myskja er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Audun er utdannet lege og har doktorgrad i ”Integrated music in nursing homes - an approach to dementia care”. Han er musiker, nevrologisk musikkterapeut og forfatter.