Hva er MMB

Fra Aldring og helses Psyk-IT: Tema Musikkbasert miljøbehandling og hvordan bruke musikk i daglig helse- og omsorgsarbeid.