Om oss

Nord universitet og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg gjennomfører i perioden 2015-2017, opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB) med integrert bruk av musikk og sang til ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Bergen Røde Kors Sykehjem er også samarbeidspartner i programmet.

I 2016 deltok 396 personer i opplæringsprogrammet. Det ble gjennomført opplæring og utdanning i alle fire helseregioner, og personer fra 23 kommuner deltok på de ulike kurs- og utdanningene.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er ansatte og ledere som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser. Målgruppen omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering. Opplæringen er basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Arbeidet bygger på personsentrert omsorg.

Last ned vår presentasjon (PowerPoint) av Musikkbasert miljøbehandling her