Videreutdanning: Musikkbasert miljøbehandling 15 stp. NTNU Gjøvik

Tidspunkt
mandag 5. september 2022 00:00
+ 2 samlinger til
Sted
Gjøvik, Norge
Pris
Ikke angitt

Kurset vil gi innsikt i hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet knyttet til ulike helseutfordringer i samfunnet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Se NTNU sine nettsider for mer informasjon om studiet og opptakskrav : https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv21264

Undervisning, eksamen og pensum:

Tid og sted for undervisning
Kurset har 3 obligatoriske samlinger a 3 dager på NTNU Gjøvik, Høst 2022.

Samling 1: 5. – 7. september.

Samling 2: 10. – 12. oktober.

Samling 3: 7. – 9. november.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursform/Undervisning:

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesning, øvinger og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, praktiske oppgaver og øvinger mellom samlingene.

I tillegg brukes rollespill og gruppearbeid, som også følges opp på hjemstedet/arbeidsplassen.

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger, seminar, ekskursjon.

Eksamensbeskrivelse
Individuell hjemmeeksamen – 24 timer. Bokstavkarakterer.
Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:

Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig oppgave på 2000 ord +/- 10%. Utleveres ved første samling. Vurderingskriterier: Godkjent/ikke godkjent.
80% nærværsplikt på muntlig framlegg av skriftlig arbeidskrav.
En individuell praktisk eksamen i gruppe, 1 dag. Obligatorisk Godkjent/Ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men det kan søkes om utvidet varighet.

Totalt 3 samlinger

  • 5. september 2022Kl. 00:00
  • 10. oktober 2022Kl. 00:00
  • 7. november 2022Kl. 00:00

Sted

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.