Samlingsbasert kurs i musikkbasert miljøbehandling

Tidspunkt
tirsdag 24. januar 2023 09:00
Sted
Lillehammer, Norge
Pris
2000,-

Dette kurset arrangeres i samarbeid med Lillehammer kommune.

Samlingsbasert kurs i MMB er et tilbud til ledere og ansatte i helse og omsorg som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser.

Samlingsbasert kurs kan både bygge på ABC MMB og tas uavhengig av den. Samlingsbasert kurs er mer omfattende, gir større grad av fordypning og øker graden av spesifikke ferdigheter hos de som arbeider innen helse- og omsorgstjenestene. Fokus på metoder og verktøy.

Samlinger:

24.-25. januar 2023

7.-8. mars 2023

19. april 2023

 

KURSOPPLEGG:

 • Tre samlinger (2+2+1 dag)

 • Fokus på metoder og verktøy

 • Praktisk hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2. Tema: Musikkbasert miljøbehandling i praksis. Hjemmeoppgaven presenteres på samling 2. Oppfølgende arbeid gjennomføres mellom samling 2 og 3.
 • Praksisveiledning og fagfellevurdering

  LÆRINGSUTBYTTE: Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk,sang og bevegelse i daglig omsorg av eldre-/personer med demens. Samlingsbasert kurs gir kunnskap og ferdigheter innen diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte.

  Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen arbeidsplass. Dette skjer i form av en hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2, samt oppfølgingstiltak mellom samling 2 og 3.

  Kurset arrangeres kommunevis etter bestilling fra den enkelte kommune eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Ønsker du å delta på kurs, ta kontakt med din nærmeste leder.

  Kommunene kan søke Statsforvalteren om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd».

Sted

Kontakt

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.