Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling (digital gjennomføring)

Tidspunkt
onsdag 2. september 2020 09:00
+ 2 samlinger til
Sted
Harstad, Norge
Pris
4000,-

I samarbeid med USHT Troms, arrangerer Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg et samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling – digital gjennomføring, med oppstart i september 2020.

Kurset var planlagt gjennomført i Harstad, men vil isteden bli gjennomført digitalt. Deltakelse i kurset forutsetter tilgang til Skype for business.

 • samling 1: 2., 3. og 4. september 2020
 • samling 2: 20. og 21. oktober 2020
 • samling 3: 24. november 2020

Små endringer i tidspunkt for oppstart/avslutning kan forekomme.

Kursopplegg:

 • Tre samlinger (3+2+1 dag)
 • Fokus på metoder og verktøy

 • Praktisk hjemmeoppgave mellom samling 1 og 2. Tema: Musikkbasert miljøbehandling i praksis. Hjemmeoppgaven presenteres på samling 2. Oppfølgende arbeid gjennomføres mellom samling 2 og 3.
 • Praksisveiledning og fagfellevurdering.

 

På samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling lærer helsepersonell hvordan man systematisk kan bruke musikk, sang og bevegelse som en del av miljøbehandlingen i daglig helse- og omsorgsarbeid. Ved å kartlegge musikkpreferansen til hver enkelt beboer kan individualiserte musikktiltak benyttes for å øke livskvalitet, mestring og egenverd. Den samiske pasienten vil være en integrert del av kurset.

Læringsutbytter for kurset

Kunnskaper

Etter endt kurs skal kursdeltakerne ha grunnleggende kunnskap om:

 • Helseutfordringene i samfunnet – med særlig fokus på aldring og helse.
 • Musikkbaserte metoder og hvordan musikk påvirker hjerne, kropp og følelser.
 • Metoder for observasjon, kartlegging, tiltak og dokumentasjon for individualisert musikk.

Ferdigheter og generell kompetanse

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne:

 • Anvende enkle musikkbaserte verktøy i miljøbehandling.
 • Anvende metoder for observasjon og kartlegging ved individualisert tilpasset musikkbasert miljøbehandling.
 • Reflektere over egen praksis og justere denne på bakgrunn av ny kunnskap og nye ferdigheter.
 • Implementere og ta i bruk av musikkbaserte verktøy på arbeidsplassen.

Det kreves ingen forkunnskaper i sang og musikk. Vi anbefaler at dere er minimum 2-3 personer fra
samme arbeidsplass som tar kurset.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Det pedagogiske opplegget vil veksle mellom forelesning, øvinger og arbeid i grupper. Teoridelen blir illustrert med kliniske eksempler og videoillustrasjoner. Arbeid med pensum, praktiske oppgaver og øvinger mellom samlingene.

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

 

Påmelding

Søknadsfristen er utsatt til 31.05.2020. Påmelding skjer på [email protected]

Deltakere fra kommuner i Troms kan søke USHT Troms for å få dekt kursavgift. Dette må avtales på forhånd innen 31.05.2020 til [email protected].

Deltakere som allerede har meldt seg på, trenger ikke å melde seg på en gang til, men må oppgi kontaktperson med telefon og link hvor man kan sende skype-invitasjon.

Følg også vår Facebook-gruppe  Musikkbasert miljøbehandling for informasjon om kurs og andre aktiviteter.

Totalt 3 samlinger

 • 2. september 2020Kl. 09:00
 • 20. oktober 2020Kl. 09:00
 • 24. november 2020Kl. 09:00

Sted