Musikkbasert miljøbehandling, NTNU Gjøvik – 15 stp.

Tidspunkt
onsdag 1. september 2021 08:00
+ 2 samlinger til
Sted
Gjøvik, Norge
Pris
Ikke angitt

Kurset vil gi innsikt i hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet knyttet til ulike helseutfordringer i samfunnet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Kursbeskrivelse:

Det terapeutiske verktøyet som deltakerne lærer i studiet, skal bidra til å gjøre den daglige pleie av pasienter lettere, redusere uro, utagering, redusere medisinforbruk, øke den generelle trivsel og frigjøre tid for personalet. Aktuelle tema på studiet er musikk, sang, rytmisk trening, dans/bevegelse og stemmebruk, metoder innen individualisert musikk, sang og bevegelse, samt hvordan kartlegge, måle, dokumentere, evaluere, følge opp, om samarbeid internt og på tvers av fagprofesjoner.

Musikkbasert miljøbehandling bygger bro mellom humanistisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig forskning og har følgende elementer:

 • Bruk av musikk, sang, bevegelse i arbeid med ulike målgrupper i et mangfolds perspektiv.
 • Musikk, sang og bevegelse, for enkeltpersoner og grupper.
 • Musikk og sang for å regulere atferd, kommunikasjon, konsentrasjon og oppmerksomhet.
 • Integrert tilnærming til musikk i form av enten lytting, deltagelse på konserter, kor og/eller egenmusisering og dets forhold til kropp/sinn-samspillet.
 • MMB kan forstås som en kombinasjon av aktive og passive musikkteknikker som inkluderer aktiv involvering som å spille instrumenter, sang og dans (bevegelse) og passive teknikker som å lytte til musikk og lydmiljøets betydning.
 • Systematisk kartlegging av nåsituasjon, behov og musikkpreferanser, skissere tiltak.
 • Dokumentere/ journalføre/ loggføre de musikkbaserte tiltak/ aktivitetene.
 • Lydmiljøets betydning – tilrettelegge lydmiljø (bruk av media, støykilder).
 • Systematisk bruk av rytme som støtte ved gange, trening, lek og andre aktiviteter.
 • Implementere MMB og innarbeide elementene som en naturlig del av daglig aktivitet og behandling.

Eksamensbeskrivelse:

Individuell hjemmeeksamen – 24 timer. Bokstavkarakterer.

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne avlegge eksamen:
1. Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig oppgave på 2000 ord +/- 10%. Utleveres ved første samling. Vurderingskriterier: Godkjent/ikke godkjent.
2. 80% nærværsplikt på muntlig framlegg av skriftlig arbeidskrav.
3. En individuell praktisk eksamen i gruppe, 1 dag. Obligatorisk Godkjent/Ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men det kan søkes om utvidet varighet.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har 3 obligatoriske samlinger a 3 dager på NTNU Gjøvik, Høst 2021.

Samling 1: 1.-3. september.
Samling 2: 4.-6.oktober.
Samling 3: 8.-10.november.

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at de planlagte samlingene blir gjennomført på andre måter.

Kursavgift: 0 Kr
Kursavgift info: Det er ingen kursavgift, men semesteravgift pt kr 580 til Studentsamskipnaden må betales hvert semester.

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19646 

Totalt 3 samlinger

 • 1. september 2021Kl. 08:00
 • 4. oktober 2021Kl. 00:00
 • 8. november 2021Kl. 00:00

Sted

Kontakt

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.