Fagdag i MMB for sykepleiestudenter

Tidspunkt
mandag 6. februar 2023 11:30
Sted
Sunnfjord, Norge
Pris
Ikke angitt

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.

Innhold:

Kunnskap om hvordan hjerne og kropp reagerer på ulike typer sansestimulering. Innføring i enkle musikkbaserte verktøy til bruk i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet innenfor en ikke-medikamentell ramme:

Elementene i Musikkbasert miljøbehandling:

  • Lydmiljøet – bevisstgjøring og tilrettelegging for et godt lydmiljø
  • Bruk av uroskjema/døgnvariasjonsskjema evt. andre måter for å vurdere status
  • Kartlegging av musikkpreferanser
  • Musikktiltak individuelt og i grupper (inkl. spillelister)
  • Omsorgssang ved stell og andre situasjoner
  • Stimulering av de dypere sanser: berøring, balanse, bevegelse og bevegelsestrening
  • Rytme som støtte ved forflytning
  • Sang, musikk og bevegelse som bidrag til variert fysisk aktivitet
  • Dokumentasjon og journalføring på lik linje med andre tiltak

Sted

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.