Fagdag for sykepleiestudenter i Musikkbasert miljøbehandling

Tidspunkt
tirsdag 2. mars 2021 10:00
+ 1 samlinger til
Sted
Trondheim, Norge
Pris
Ikke angitt

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med sykepleieutdanningen ved NTNU Trondheim.

 

Innhold:

Kunnskap om hvordan hjerne og kropp reagerer på ulike typer sansestimulering. Innføring i enkle musikkbaserte verktøy til bruk i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet innenfor en ikke-medikamentell ramme:

 • Kartlegging av musikkpreferanser og bruk av døgnvariasjonsskjema
 • Hjernen, kroppen og det autonome nervesystemet.
 • Lydmiljøet – bevisstgjøring og tilrettelegging
 • Oppsetting av individuelle spillelister
 • Lytting og andre musikktiltak – individuelt og i grupper
 • Omsorgssang – sang, musikk og bevegelse i stellesituasjon
 • Sang og rytme som aktivisering, støtte ved forflytning, og som trening
 • Styrke kommunikasjon mellom den som gir og den som mottar omsorg – egenomsorg for den ansatte
 • Dokumentasjon og journalføring

Totalt 2 samlinger

 • 2. mars 2021Kl. 10:00
 • 26. november 2020Kl. 04:18

Sted