Fagdag for bachelor sykepleiestudenter – Nord universitet

Tidspunkt
torsdag 21. oktober 2021 00:00
Sted
Levanger, Norge
Pris
Ikke angitt

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i samarbeid med sykepleieutdanningen ved Nord universitet.

 

Innhold:

Kunnskap om hvordan hjerne og kropp reagerer på ulike typer sansestimulering. Innføring i enkle musikkbaserte verktøy til bruk i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet innenfor en ikke-medikamentell ramme:

  • Kartlegging av musikkpreferanser og bruk av døgnvariasjonsskjema
  • Hjernen, kroppen og det autonome nervesystemet.
  • Lydmiljøet – bevisstgjøring og tilrettelegging
  • Oppsetting av individuelle spillelister
  • Lytting og andre musikktiltak – individuelt og i grupper
  • Omsorgssang – sang, musikk og bevegelse i stellesituasjon
  • Sang og rytme som aktivisering, støtte ved forflytning, og som trening
  • Styrke kommunikasjon mellom den som gir og den som mottar omsorg – egenomsorg for den ansatte
  • Dokumentasjon og journalføring

Sted

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.