ABC Musikkbasert miljøbehandling

Tidspunkt
onsdag 6. september 2023 09:00
Sted
Agder, Norge
Pris
400,-

Leverandør av ABC-kursene er Nasjonalt senter for Aldring og helse

ABC Musikkbasert miljøbehandling – Eldre/Demensomsorg

Miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse, motiverer pasienten til positiv aktivitet. Permen består av 6 hefter og tas over et halvt år inkludert et fagseminar. Målgruppa er alle ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester

ABC Musikkbasert miljøbehandling

ABC musikkbasert miljøbehandling – Utviklingshemming

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming gir oppdatert, grunnleggende kunnskap om bruk av musikktiltak i miljøbehandlingen i tjenestene, det være seg bo- og hjemmebaserte tjenester, dagtilbud og institusjoner tilrettelagt for personer med utviklingshemming. Opplæringen tar for seg temaer som systematisk og målrettet miljøarbeid med et personsentrert verdigrunnlag, diagnosen utviklingshemming samt årsak og utfordringer knyttet til det å leve med utviklingshemming i tillegg til hvordan integrere musikk, sang og bevegelse i den daglige miljøbehandlingen. Målgruppa er ansatte i tjenester rettet mot personer med utviklingshemming.

ABC musikkbasert miljøbehandling – utviklingshemming

Interessert?

For mer informasjon og påmelding kontakt din kommunes ABC-kontakt/USHT-kontakt (Finn kontaktperson i ditt fylke på oversikten over Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester) eller [email protected] / tlf. 33 34 19 50.

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Mer informasjon om ABC Musikkbasert miljøbehandling og tilgang til heftene digitalt finner du under abc.musikkbasertmiljobehandling.no

 

Kom i gang med ABC-opplæringen

Ønsker du å melde på en ansatt, ta kontakt med ABC-representanten i fylket. Ønsker du å melde deg på, ta kontakt med din nærmeste leder.

Les mer om hvordan du kommer i gang

Sted

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.