Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling

Målgruppen for opplæringsprogrammet er ansatte og ledere som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser. Målgruppen omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering. Opplæringen er basert på miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

I løpet av kurset vil deltakerne få metoder og verktøy slik at de systematisk kan benytte musikk, sang og bevegelse i daglig omsorg. Kurset gir kunnskap og ferdigheter innen diagnostikk, klinisk observasjon, kartlegging og utforming av individualiserte tiltak. Kartlegging av musikksmak, bruk av uroskjema, videoanalyse, systematiserte samtaler med pasienter og pårørende er eksempel på læringsutbytte. Mellom samlingene gjennomfører deltakerne oppgaver som presenteres på neste samling.

Det er ingen krav om å spille instrument eller ha sangstemme for å delta på kurset.

Kurset består av seks dager fordelt på tre samlinger (3 dager, 2 dager og 1 dag).

Sted og program for samlingen
Kommer.

Egenandel
Egenandel er kr 4 000,-
Den dekker kursmateriell og bespisning (lunsj og kaffepauser) alle kursdagene.

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Kursbeskrivelse – kursbeskrivelse-musikkbasert-miljobehandling-fordypning-i-integrert-musikk-sang-og-bevegelse

Følg oss også på Facebook – der legger vi også ut kursinformasjon

Dersom du er interessert i å delta på kurs, send oss gjerne en e-post via kontaktskjema nedenfor allerede nå. (Påmeldingsskjema kommer)

Kontaktskjema

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.