Illustrasjonsbilde Istockphoto

Illustrasjonsbilde Istockphoto

Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling. Hovedmålgruppe: Ansatte som jobber med utsatte barn og unge

Sandnes: Samlingsbasert kurs i Musikkbasert miljøbehandling høsten 2017.
Kurset vil holdes i lokaler hos «Livsglede for alle», i Sandnes, (Bedriftsveien 15, 4313 Sandnes)
Alle dager kl. 9 – 16

HOVEDMÅLGRUPPE:
Kurset retter seg hovedsakelig mot ansatte innenfor psykologi, barnepsykiatri, famileterapeuter, pedagoger, sosionomer, psykiatrisk sykepleier, sosiallærere, vernepleiere og andre med relevant erfaring og interesseområde. Ansatte som jobber med utsatte barn og unge.

Program for første samling i Sandnes, 3.-5. okt. 2017

Tre samlinger:
Første samling: 3.-5.oktober 2017
Andre samling: 20.-21.november 2017
Tredje samling: 13.februar 2018
Mellom samlingene skal deltakerne gjennomgå teoretisk materiell og gjennomføre tiltak på egen – eller andres – arbeidsplass.

KURSOPPLEGG
•Tre samlinger (3+2+1 dag)
•Fokus på metoder og verktøy
•Praksisveiledning og fagvurdering
•Oppstarts- og implementeringstøtte etter avsluttet kurs
•Elementene i Musikkbasert miljøbehandling inkluderer systematisk bruk av sang, musikk og dans i klinisk og pedagogisk arbeid.

Illustrasjonsbilde Istockphoto
Illustrasjonsbilde Istockphoto

FORMÅLET MED KURSET
Å gi kompetanseheving i miljøbehandling med integrert bruk av sang, musikk og bevegelse for ansatte som jobber med utsatte barn og unge.

Kurset inngår i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling som er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet og som inngår i Kompetanseløft 2020. Musikkbasert miljøbehandling (MMB) er mestringstiltak som bygger på systematisk bruk av sang, musikk, bevegelse/dans og presis forståelse av atferd og kommunikasjon. Det er gjort gode erfaringer med MMB gjennom kurs for ansatte i eldre- og demensomsorgen knyttet til å dempe uro, minske tretthet og depresjon, gi bedre livskvalitet og styrket egenverdi.

Miljøtiltak er særlig aktuelle for barn og unge med spesielle utfordringer, og MMB innebærer en systematisering av miljøtiltak som målrettet styrker de funksjonene barn og unge med problemet oftest sliter med. Erfaringer med barn og unge indikerer at MMB kan gi et betydelig bidrag til å styrke tilbudet til denne gruppen.

Kurset vil ta opp viktige elementer knyttet til Musikkbasert miljøbehandling:

•bruk av sang, musikk og bevegelse i arbeidet med barn og unge
•ny nevroforskning rundt mestring og oppmerksomhet
•den praktiske bruken av denne viten formet ut i enkle metoder som bygger på nevrologisk musikkterapi og erfaring fra musikkpedagogikk
•av/på-systemet i kropp og sinn: Hvordan regulerer vi?
•kommunikasjonens grunnlover
•hvordan styrke konsentrasjon og oppmerksomhet
•forebygge angst og stressplager
•påvirke slapphet og energimangel ved rytmisk stimulering
•bygge selvtillit og selvfølelse: Grunnvollen og erfaringsbasert viten

FOREDRAGSHOLDERE
* Faglig ansvarlig: Audun Myskja, lege og nevrologisk musikkterapeut, fagveileder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
* Anna Hegdahl, dansepedagog og fagveileder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
* Aase-Hilde Brekke, pedagog og produsent innenfor musikk, drama og teater (ungdom), prosjekt i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
* Kaja Fiksdal, musikkpedagog, Stavanger
* Elin Tvedt Mattevik, assistent Austrheim kommune

Overnatting

Ved behov for overnatting kan vi anbefale Thon Hotell Sandnes, som ligger i gåavstand fra kurslokalet.
De tilbyr enkeltrom for kr. 1101,- inkl. frokost (pr. natt), og dobbeltrom for kr. 1271,- inkl. frokost (pr. natt).
I prisen inngår gratis parkering, wifi, kaffe og te. Det serveres vafler mellom kl. 16.00 – 18.00 og kveldsbuffet mellom kl. 18.00 – 21.00, som også er inkludert i prisen.

For å få tilbudspris må det oppgis at det gjelder deltakelse på kurs i Musikkbasert miljøbehandling. Bestilling må gjøres innen 17. september.
Deltakere bestiller og betaler selv for overnatting.

Bestilling gjøres ved å ringe tlf. 51 96 20 00.

Egenandel
Kostnaden for kurset er kr 4 000,-
Den dekker kursmateriell og bespisning (lunsj og kaffepauser) alle kursdagene.

Kommunene kan søke fylkesmannen om tilskudd til opplæring/kompetanseutvikling mv fra tilskuddsordningen «Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd». Her er lenke til regelverk for tilskuddsordningen:

helsedirektoratet.no/nyheter/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd.

PÅMELDINGSSKJEMA SAMLINGSBASERT KURS

    ·