Vegar Rangul

prosjektleder Musikkbasert miljøbehandling

+47 926 87 858

[email protected]

Vegar Rangul jobber som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Han har doktorgrad i samfunnsmedisin, atferdsepidemiologi. Lang erfaring med bruk av store epidemiologiske datasett omkring helseeffekter av fysisk aktivitet og interaksjon med generell helseatferd og risiko for hjerte- og karsykdommer. Er også  prosjektleder for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling.