Odd Håpnes

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

+47 951 56 306

[email protected]

Odd Håpnes er musikkviter og la ned stor innsats som daglig leder for kompetansesenteret fra 2014 til august 2020 i å bygge opp kompetansesenteret og utvikle opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Vi er glad for at Odd er med oss videre som en av fagressursene inn i undervisningen av musikkbasert miljøbehandling. Han har tidligere vært leder for Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse (2000-2003) og har bidratt i betydelig grad til utviklinga av kultur- og helsearbeidet i Norge. Tidligere kultursjef i Levanger kommune.