Katrine Homdrum

Høgskolelærer i kultur og helse 20%

Katrine Homdrum er høgskolelærer ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Hun er utdannet sykepleier med spesialisering innen eldreomsorg og kompetanse innen terapi, coaching og prosjektledelse. Katrine har jobbet innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester i mer enn 30 år, både som spesialsykepleier og leder i hjemmesykepleien, ved legesenter, ansvarlig for fagsystem og turnusplanlegging, prosjektleder og rådgiver i kommunedirektørens stab. I tillegg til jobben som høgskolelærer, har Katrine firmaet Balansekunst-mestringsmedisin hvor hun driver forebyggende helsetjeneste.