Inger Molvik

prosjektleder Aldring og helse

+47 977 010 58

[email protected]

Inger Molvik har ansvar for koordinering, implementering og administrativ oppfølging av ABC Musikkbasert miljøbehandling. Ansatt i Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. Utdannet musikkpedagog og musiker fra Barratt Dues Musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Conservatorium van Amsterdam. Master i diakoni fra Diakonhjemmet høgskole med fokus på personer med demens og velferdsteknologi. Har tidligere jobbet i eldreomsorgen og som seniorrådgiver i Helsedirektoratet tilknyttet sekretariatet til Statens seniorråd.