Helle Singsaas

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

Helle har sangutdanning fra Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) og mastergrad Psychology for Musicians fra University of Sheffield, og underviser i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Ansatt som museumspedagog på Ringve Musikkmuseum i Trondheim siden 2010, med ansvar for blant annet opplæring og oppfølging av guider, skoleprosjekter og diverse formidlingstiltak på museet. Leder for tilbudet "Møte med Musikalske minner" på Ringve Musikkmuseum, et tilbud om musikalsk sangstund og samtaler med eldre og demensrammede fra sykehjem.