Hanne Solfrid Berg

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling (20%)

[email protected]

Hanne Solfrid Berg er utdannet lege og spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet 1,5 år innenfor psykisk helse og som allmennlege/fastlege i over 10 år. Hun er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. I tillegg jobber hun fortsatt som allmennlege, og utvikler kurs om forbedring av lytte-, konsentrasjon- og oppmerksomhetsevne hos elever, lærere og helsearbeidere ved bruk av nevrologisk, musisk og kreativ metodikk.