Hanne Solfrid Berg

Fagveileder Musikkbasert miljøbehandling

[email protected]

Hanne Solfrid Berg er utdannet lege og spesialist i allmennmedisin. Hun er fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og i opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling. Hun jobber som allmennlege og utvikler kurs om forbedring av lytte-, konsentrasjon- og oppmerksomhetsevne hos elever, lærere og helsearbeidere ved bruk av nevrologisk, musisk og kreativ metodikk.