Anders Dalane

Førstelektor Nord universitet

+47 740 22 573

[email protected]

Førstelektor Nord universitet ved fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur. Cand.philol. i musikkvitenskap, pianist, og lang erfaring som musikkpedagog. Arbeider til daglig i Faggruppe musikk ved Nord universitet med undervisning og forskning. Medlem i styringsgruppa for opplæringsprogrammet Musikkbasert miljøbehandling (MMB). Emneansvarlig for universitetsstudiet Musikkbasert miljøbehandling 15 stp.