Ledige plasser på videreutdanning innen kultur og helse

Av Alexandra Dahlen | 28. april 2023

Vi har noen ledige plasser på samlingsbasert videreutdanning i «Kunst og kultur i helse og omsorg» og «Musikkbasert miljøbehandling». Nye søknadsfrister: 1. september 2023 (Nord universitet) og 15. juni (NTNU Gjøvik).

Seks studenter står ved siden av hverandre i et klasserom.

 

Kunst og kultur i helse og omsorg

Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

Kunst og kultur i helse og omsorg ved Nord universitet, Campus Levanger, 15 studiepoeng. Samlingsbasert videreutdanning.
Lær miljøbehandling med integrert bruk av kunst og kultur; kunnskapsgrunnlaget, eksempler og praktisk utprøving
Søknadsfrist: 1. september 2023.

Les mer om og søk på videreutdanningen “Kunst og kultur i helse og omsorg” >>

 

Musikkbasert miljøbehandling

Har du lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Dette er nyttige verktøy for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

Musikkbasert miljøbehandling ved Nord universitet, Campus Levanger, 15 studiepoeng. Samlingsbasert videreutdanning.
Lær miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse; kunnskapsgrunnlaget, eksempler
og praktisk utprøving
Søknadsfrist: 1. september 2023.

Les mer om og søk på videreutdanningen “Musikkbasert miljøbehandling” på Nord universitet >>

 

Musikkbasert miljøbehandling

Kurset vil gi innsikt i hvordan musikk, sang og bevegelse kan brukes til å bedre kommunikasjon, livsmestring og økt verdighet knyttet til ulike helseutfordringer i samfunnet. Det omfatter arbeid knyttet til aldersrelaterte sykdommer og demensomsorg, psykisk helsearbeid og rusforebygging.

Musikkbasert miljøbehandling ved NTNU Gjøvik, 15 studiepoeng. Samlingsbasert videreutdanning.
Lær miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelse; kunnskapsgrunnlaget, teoretiske perspektiv og utprøving av metoder (master-nivå)
Søknadsfrist: 15. juni 2023.

Les mer om og søk på videreutdanningen “Musikkbasert miljøbehandling” på NTNU Gjøvik >>

Relaterte artikler